Początki są najgorsze

Dlatego przez jakiś czas tu będzie tak, jak jest.