Na progu

To jest pierwszy post, pierwszy krok na ścieżkach. Taki wstęp. Jeśli nie wiesz, dlaczego prowadzę bloga, to może uda mi się usprawiedliwić 🙂

Пра веру

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz!» (J 1,45n)